Voorwaarden

Voorwaarden
 
Algemene Voorwaarden 
1a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Het Ridder Huis aan te gane en aangegane overeenkomsten tot koop en levering van producten via het Internet.
1b. Indien de klant naar zijn/haar algemene voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van toepassing. 
2a. Alle prijsopgaven worden geheel vrijblijvend en zolang de voorraad strekt gedaan. Alle door Het Ridder Huis gehanteerde prijzen luiden in Euro's en exclusief verzendkosten (tenzij anders vermeld). 
2b. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Aanbiedingen zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid. Zetfouten blijven te allen tijde voorbehouden.
3. De verzendkosten binnen Nederland van onze produkten voor harnassen € 15,00; schilden en zwaarden € 7,50. Prijzen kunnen te allen tijde door Het Ridder Huis worden aangepast. De producten worden altijd aangetekend/verzekerd opgestuurd. Zo is uw zending verzekerd tegen verlies of beschadiging. 
4. De verzendkosten naar België van onze produkten bedragen voor harnassen € 30,00 per stuk; schilden en zwaarden € 15,00 per stuk. Prijzen kunnen te allen tijde door Het Ridder Huis worden aangepast. De producten worden altijd aangetekend/verzekerd opgestuurd. Zo is uw zending verzekerd tegen verlies of beschadiging. 
5. De verzendkosten naar het buitenland (anders dan België) zijn verschillend per land. Neem hiervoor contact met ons op.
6. De overeenkomst tot koop en levering van de goederen komt tot stand na orderbevestiging van een daartoe verstrekte opdracht van de klant. De klant zal per e-mail een orderbevestiging ontvangen. 
7. Betaling van het aan ons verschuldigde kan geschieden op de volgende manieren: 
 
  • Vooruitbetaling via iDeal (voor Nederland)
  • Vooruitbetaling via Bancontact (voor België)
  • Vooruitbetaling per bank
  • Vooruitbetaling via PayPal: Hier zijn kosten aan verbonden (3,4% van het totaalbedrag). Neem hiervoor contact op met Het Ridder Huis per mail: info@hetridderhuis.nl of telefonisch op: 06 - 18 61 90 70.
  • Contante betaling bij het afhalen van de bestelling
 
8. De bestelde goederen (mits op voorraad) worden gelijk verzonden na ontvangst van de betaling van de klant. Indien er na 10 dagen nog geen betaling is gedaan, houden wij ons het recht voor om de bestelling te verkopen aan een andere partij. Als er na 10 dagen alsnog wordt betaald, is de levering onder voorbehoud van beschikbaarheid en prijswijzigingen. 
9. De produkten worden altijd aangetekend/verzekerd opgestuurd. Zo is uw zending verzekerd tegen verlies of beschadiging en ligt het risico van de te leveren produkten niet de klant, zodra de bestelling overgedragen wordt aan onze vervoerder. Indien de klant in gebreke blijft de produkten in ontvangst te nemen, zijn de hieruit voortvloeiende schade en kosten voor zijn rekening. 
10. De gegevens die door de klant worden ingevuld worden geregistreerd conform de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) en worden uitsluitend gebruikt om de gevraagde informatie te verstrekken of om de bestelde artikelen op de juiste plaats van bestemming te bezorgen. De gegevens zullen niet aan derden worden verstrekt.
11. In geval van overmacht - daaronder te verstaan iedere omstandigheid buiten onze macht, van dien aard dat naleving van de overeenkomst redelijkerwijs niet van ons kan worden gevergd - kan de klant ons niet tot schadevergoeding aanspreken. 
12. Op onze overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
Een overeenkomst op afstand zoals de wet die omschrijft is een aankoop waarbij de consument en de verkoper elkaar bij die aankoop niet hebben gezien. Van een overeenkomst op afstand is bijvoorbeeld sprake als u via internet of bij een postorderbedrijf een bestelling maakt. Bij onze aanbiedingen gaat de overeenkomst pas in, na ontvangst van onze bevestiging. Uitzonderingen zijn hierbij speciaal voor u bestelde produkten. Na ontvangst van het bestelde produkt heeft u een bedenktijd van 14 dagen om de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. Hiervoor dient u contact op te nemen via info@hetridderhuis.nl of het Formulier voor herroeping in te vullen (dit formulier staat links onder de "Voorwaarden") en te mailen naar voorgenoemd mailadres. U heeft na melding annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen (indien het product na deze 14 dagen nog niet retour is ontvangen door ons, dan vervalt het recht van herroeping). Het produkt kan alleen geretourneerd worden indien het nog in de originele, ongeschonden en ongeopende verpakking retour wordt gestuurd. U draagt hierbij zelf de kosten van de retournering. De betaalde verzendkosten, welke op de bestelbevestiging staan vermeld voor het opsturen van het bestelde produkt of produkten naar de klant, worden niet gerestitueerd. Reeds betaalde bedragen worden binnen maximaal 8 dagen na ontvangst van de retourzending, mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is, met aftrek van bovengenoemde (verzend)kosten, aan u terugbetaald.